Aventail Connect

Aventail Connect

Aventail Connect™ осигурява ненадминат опит на IT-потребителите на Windows-базирани устройства
Оценка
3.7  (41 гласа)
Вашият глас
Резултат
0.4
Разработчик:
SonicWALL, Inc.
Вид лиценз: Търговска
SonicWall Aventail Connect™ осигурява на IT-потребителите, ползващи устройства, базирани на Windows, Macintosh и Linux операционни системи, несравнима лекота на използване и чувството, че сякаш се намират в офиса. Aventail Connect предоставя най-лесният, най-пълен метод за сигурен отдалечен достъп и е подходящ за осигуряване на надеждна защита на потребителите на безжични мрежи и "пътните воини", които имат нужда от пълен достъп до офиса си.

Connect предоставя на отдалечените потребители на IT- управлявани устройства пълен достъп до ключови бизнес приложения—включително приложения за обратна връзка, като например VoIP софтуерни телефони и дистанционно информационно бюро, сякаш се намират в собствения си офис. SonicWALL® Aventail® Smart Access™ технологията автоматично определя и прилага подходящ метод за дистанционен достъп до корпоративни ресурси, които са нужни на потребителите, като се съобразява с тяхната политика за сигурност. Connect също така поддържа и единен вход в системата, автоматично откриване на мрежата и обединяване с други устройства за набиране.
Информацията е актуализирана на: